• آثار دریافتی از استان اردبیل
  آثار دریافتی از استان آذربایجان غربی
  آثار دریافتی از استان آذربایجان شرقی
  آثار دریافتی از استان گیلان
  آثار دریافتی از استان زنجان
  آثار دریافتی از استان کردستان
  آثار دریافتی از استان همدان
  آثار دریافتی از استان کرمانشاه
  آثار دریافتی از استان لرستان
  آثار دریافتی از استان ایلام
  آثار دریافتی از استان خوزستان
  آثار دریافتی از استان کهکیلویه و بویراحمد
  آثار دریافتی از استان چهارمحال و بختیاری
  آثار دریافتی از استان مرکزی
  آثار دریافتی از استان قزوین
  آثار دریافتی از استان البرز
  آثار دریافتی از استان تهران
  آثار دریافتی از استان قم
  آثار دریافتی از استان اصفهان
  آثار دریافتی از استان بوشهر
  آثار دریافتی از استان فارس
  آثار دریافتی از استان هرمزگان
  آثار دریافتی از استان کرمان
  آثار دریافتی از استان سیستان و بلوچستان
  آثار دریافتی از استان خراسان جنوبی
  آثار دریافتی از استان یزد
  آثار دریافتی از استان سمنان
  آثار دریافتی از استان گلستان
  آثار دریافتی از استان مازندران
  آثار دریافتی از استان خراسان شمالی
  آثار دریافتی از استان خراسان رضوی
 
 

 
 

 

اعلام وصول فعالیت های استا نها

 
------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ارزیابی عملکرد سالانه
96/3/15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کیفیت بخشی آموزش رشته های صنایع چوب
تا پایان اردیبهشت 96
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تجزیه و تحلیل کتب جدید التالیف پایه دهم
96/2/15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کارگاه آموزش مجازی
مرحله اول لغایت دی ماه مرحله دوم لغایت اردیبهشت ماه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگزاری همایش کشوری رشته صنایع چوب
دی ماه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اجرای طرح آموزش به همراه تولید
95/11/30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مشخصات اعضا
95/8/20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
استان
>>>>>>>>
آذربایجان غربی
البرز
خراسان رضوی
خراسان شمالی
شهر تهران
فارس
کرمان
کرمانشاه
گلستان
گیلان
مازندران
همدان
یزد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ردیف
آخرین مهلت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تمام حقوق این سایت محفوظ و متعلق به اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه استان قم است