برنامه عملیاتی دبیرخانه صنایع چوب و مبلمان در سال تحصیلی 96-1395

سرگروه های محترم صنایع چوب و مبلمان سراسر کشور

 

با سلام و احترام

 برنامه عملیاتی دبیرخانه صنایع چوب و مبلمان در سال تحصیلی 96-1395 که به تایید وزارت متبوع رسیده است همراه تاییده آن و ملاک های ارزیابی گروه های استانها از لینک های ارزیابی قابل دریافت است.