اعلام وصول فعالیت های استا نها

------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ارزیابی عملکرد سالانه سرگروه های آموزشی استان ها
96/3/15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کیفیت بخشی آموزش رشته های صنایع چوب در هنرستان های فنی و حرفه ای و کار و دانش
تا پایان اردیبهشت 96
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تجزیه و تحلیل کتب جدید التالیف پایه دهم رشته صنایع چوب و مبلمان
96/2/15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مسابقات آنلاین
مرحله دوم لغایت اردیبهشت ماه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کارگاه های آموزش (مجازی)
مرحله اول لغایت دی ماه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگزاری همایش کشوری رشته صنایع چوب(در صورت امکان)
دی ماه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اجرای طرح آموزش به همراه تولید
95/11/30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تکمیل اطلاعات و مشخصات سرگروه های آموزشی استان ها
95/8/20
95/8/20
95/8/20
95/8/20
95/8/20
95/8/20
95/8/20
95/8/20
95/8/20
95/8/20
95/8/20
95/8/20
95/8/20
95/8/20
استان
>>>>>>>> 
آذربایجان غربی
البرز
خراسان رضوی
خراسان شمالی
شهر تهران
فارس
کرمان
کرمانشاه
گلستان
گیلان
مازندران
همدان
یزد
ردیف
آخرین مهلت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13