اعلام وصول فعالیت های استا نها

------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ارزیابی عملکرد سالانه سرگروه های آموزشی استان ها
96/3/15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کیفیت بخشی آموزش رشته های صنایع چوب در هنرستان های فنی و حرفه ای و کار و دانش
تا پایان اردیبهشت 96
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تجزیه و تحلیل کتب جدید التالیف پایه دهم رشته صنایع چوب و مبلمان
96/2/15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مسابقات آنلاین
مرحله دوم لغایت اردیبهشت ماه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کارگاه های آموزش (مجازی)
مرحله اول لغایت دی ماه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگزاری همایش کشوری رشته صنایع چوب(در صورت امکان)
اسفند ماه
سپاس
----
سپاس
سپاس
نماینده
سپاس
سپاس
سپاس
سپاس
سپاس
----
سپاس
سپاس
اجرای طرح آموزش به همراه تولید
95/11/30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تکمیل اطلاعات و مشخصات سرگروه های آموزشی استان ها
95/8/20
95/8/20
95/8/20
95/8/20
95/8/20
95/8/20
95/8/20
95/8/20
95/8/20
95/8/20
95/8/20
95/8/20
95/8/20
95/8/20
استان
>>>>>>>> 
آذربایجان غربی
البرز
خراسان رضوی
خراسان شمالی
شهر تهران
فارس
کرمان
کرمانشاه
گلستان
گیلان
مازندران
همدان
یزد
ردیف
آخرین مهلت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13